Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Ochrona prawna odmian roślin po nowemu

2017-03-22

Rada Ministrów w połowie lutego przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przewiduje on nowe rozwiązania w relacjach pomiędzy hodowcami i organizacjami hodowców a producentami rolnymi. Dotyczą one pobierania opłat od rozmnożeń własnych, czyli wykorzystania do siewu we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmiany chronionej krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany.
Zdaniem Krzysztofa Jurgiela, rolnicy domagali się zmiany skomplikowanego i uciążliwego systemu pobierania opłat. W projekcie przewidziano elastyczne rozwiązania dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od rozmnożeń własnych. Hodowca będzie mógł zdecydować o czasowym udostępnieniu wybranych przez siebie odmian chronionych bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych. Przewidziano także zaproponowaną przez Izby Rolnicze możliwość jednorazowego pobrania opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego.
Producenci rolni zostaną zwolnieni z obowiązku przekazywania hodowcom i organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru. Zlikwidowano też zapis dopuszczający możliwość przeprowadzenia kontroli w gospodarstwach przez hodowców i ich organizacje. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat