Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Małe uprawy z ochroną

2017-04-24

Wykaz upraw małoobszarowych został niedawno zwiększony o 77 nowych pozycji. Znowelizowane zostało bowiem Rozporządzenie z 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin.
Do zastosowań małoobszarowych w Polsce zalicza się te rośliny, których areał uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Obejmują one te zastosowania środków ochrony roślin, w których rejestracja nie jest opłacalna z perspektywy producentów tych preparatów, ale jednocześnie bardzo ważna dla rolników. Dotyczą one istotnych gospodarczo upraw specjalistycznych, m.in. warzyw i owoców, szkółek, plantacji roślin ozdobnych i zielarskich, a także roślin rolniczych i przemysłowych.
Kwalifikacja uprawy do grupy upraw małoobszarowych umożliwia rozszerzanie zakresu stosowania środków ochrony roślin o ochronę tych upraw w uproszczonym trybie, określonym w art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Pozwoli to na zwiększenie puli pestycydów dostępnych do stosowania w tych uprawach. Ponadto umożliwi chociaż minimalny poziom ochrony nowych upraw zakwalifikowanych jako małoobszarowe.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat