Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Nasiona rzepaku bez neonikotynoidów

2017-06-26

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel 22 maja br. po raz kolejny odmówił wydania zezwolenia na stosowanie zapraw z grupy neonikotynoidów do ochrony rzepaku. O takie zezwolenie zwracało się Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
Zdaniem ministra, zaprawy z grupy neonikotynoidów – imidachlopryd, tiametoksam i klotianidyna – zostały wycofane w 2013 r. przez rozporządzenie Komisji Europejskiej z powodu potencjalnego negatywnego wpływu na pszczoły i inne owady zapylające. Z kolei, zdaniem związkowców, najnowszy raport na temat wpływu tych substancji na pszczoły, opublikowany 4 maja br. przez holenderski Uniwersytet w Wageningen, konkluduje, że to pasożyty, choroby i praktyki pszczelarskie doprowadziły do zwiększenia się strat rodzin pszczelich, a nie neonikotynoidy.
Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB, podkreśla, że wycofanie zapraw insektycydowych dla rzepaku spowodowało konieczność stosowania wielokrotnych zabiegów chemicznych w formie oprysków, co zdecydowanie bardziej niż zaprawy zwiększa zagrożenie dla pszczół. Alternatywy dla zapraw okazały się mniej skutecznie i mniej przyjazne dla środowiska, a także zwiększyły ryzyko wymarznięć plantacji.
Równocześnie na poziomie Unii Europejskiej została zainicjowana ocena wszelkich dostępnych danych naukowych i wyników badań, mająca zweryfikować zgłoszone wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa stosowania neonikotynoidów w ochronie roślin, w tym także w uprawie rzepaku. Zakończenie prac przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) planowane jest na koniec br.
Lukę po neonikotynoidach ma szansę wypełnić nowa substancja aktywna z firmy DuPont. Niedawno Ministerstwo Rolnictwa wydało zezwolenie na dopuszczenie do obrotu zaprawy nasiennej Lumiposa 625 FS, zawierającej cyjanotraniliprol (z grupy antranilowych diamidów). Przeznaczona jest do ochrony rzepaku ozimego przed owadami gryzącymi: pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana i gnatarz rzepakowiec. Niebawem pojawi się w sprzedaży materiał siewny niektórych odmian rzepaku z tą zaprawą.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat