Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Powołano nowe konsorcjum

2017-08-09

Problemem współczesnej ochrony roślin przed zachwaszczeniem jest zjawisko odporności chwastów na stosowane do ich zwalczania środki chemiczne. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy i sposobów ich zwalczania jest podejmowane przez konsorcjum ConResi. Składa się ono z 10 jednostek naukowych (Instytut Ochrony Roślin – PIB jako lider, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Oddział we Wrocławiu oraz Politechnika Poznańska), 3 firm fitofarmaceutycznych (BASF, Bayer i Syngenta) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Konsorcjum uzyskało finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu programu Biostrateg na realizację trzyletniego projektu „Strategia przeciwdziałania uodpornianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”.
Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów: miotła zbożowa, wyczyniec polny, mak polny i chaber bławatek. Projekt obejmuje fazę badawczą (5 zadań) i wdrożeniową (1 zadanie). W wyniku realizacji projektu planuje się uzyskanie następujących rezultatów:
  • określenie stanu występowania zjawiska odporności u wymienionych gatunków chwastów w Polsce;
  • poznanie najważniejszych cech biologicznych biotypów odpornych na herbicydy w kontekście ich przeżywalności rozprzestrzeniania w agroekosystemach;
  • wykonanie analizy ekonomicznej strat powodowanych przez biotypy chwastów odpornych;
  • opracowanie strategii antyodpornościowej i jej upowszechnienie wśród rolników i doradców;
  • stworzenie internetowego systemu doradczego w zakresie zarządzania odpornością chwastów na herbicydy;
  • przygotowanie projektu koncepcyjnego dla laboratorium diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy.
Prof. Tadeusz Praczyk, kierownik projektu, prosi o kontakt rolników, którzy zauważyli zmniejszającą się z roku na rok skuteczność działania herbicydów.
e-mail: bioherod@iorpib.poznan.pl

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat