Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Nawet 500 tys. zł dla obszarów Natura 2000

2017-09-21

Od 28 września do 27 października br. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Pomoc taką może otrzymać każdy rolnik, który posiada co najmniej hektar trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000. Wsparcie przyznawane będzie na inwestycje, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie na nie oddziaływać oraz nie będą sprzeczne z obligatoryjnymi działaniami ochronnymi.
Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50%. Na wyższy poziom wsparcia, który wynosi 60%, mogą liczyć młodzi rolnicy.
Wysokość pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” zależy od ich rodzaju. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich albo adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-20 maksymalnie 500 tys. zł, zaś na inne inwestycje – 200 tys. zł.
ARIMR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat