Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

E-wniosek został przyjęty

2018-01-22

Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia ub.r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Oto najważniejsze zmiany:
  • zasadniczo wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mają być składane w formie elektronicznej (docelowo wszystkie);
  • w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie składanie oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Taka możliwość ma dotyczyć także wybranych działań obszarowych z PROW;
  • podniesiono próg, powyżej którego podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjenci PROW zobowiązani będą stosować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z 20 tys. zł do 30 tys. €, czyli do progu obowiązującego dla zamówień publicznych. Umożliwiono też wskazanym podmiotom i beneficjentom określanie jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu.
Znowelizowane przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które będą obowiązywać od 15 lutego br.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat