Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Duże zmiany w biopaliwach

2018-02-26

Parlament Europejski 17 stycznia br. podjął decyzję o wycofaniu oleju palmowego do 2021 r. oraz wprowadzeniu ograniczeń na biopaliwa z roślin uprawnych. Ich udział w zużyciu paliw transportowych w każdym państwie członkowskim nie może przekroczyć poziomu z 2017 r., osiągając maksymalnie 7% wszystkich paliw transportowych do 2030 r.
Państwa, w których udział biopaliw z roślin uprawnych wynosi mniej niż 2%, w zużyciu paliw transportowych będą mogły osiągnąć poziom 2%. Do 2030 r. udział paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych, jednak spoza obszaru produkcji żywności, musi wynieść min. 12%.
Decyzja została podjęta w oparciu o poprawkę zgłoszoną do projektu Ustawy o odnawialnych źródłach energii przez europosłów z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP), Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D) oraz Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). Parlament ustalił cel dla udziału paliw produkowanych z odnawialnych źródeł energii w zużyciu paliw transportowych na poziomie 12%, z czego 10% ma pochodzić z biopaliw II generacji, wytwarzanych m.in. z odpadów czy biomasy. Oznacza to też przestrzeń dla przemysłu związanego z etanolem, który redukuje produkcję gazów cieplarnianych o 66% w stosunku do paliw kopalnych bez negatywnych konsekwencji.
Euroactiv

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat