Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Stabilizator azotu w ofercie Compo Expert

2019-03-01

NovaTec One – to stabilizator azotu, który wprowadza do sprzedaży firma Compo Expert. Oparty jest na inhibitorze nitryfikacji DMPP (24,9%) i przeznaczony do stosowania łącznie z płynnymi nawozami azotowymi. Wydłuża on czas przemian azotu amonowego (NH4) w azotanowy (NO3), poprzez spowolnienie działania bakterii glebowych Nitrosomonas. Dzięki temu wymywanie azotu azotanowego jest silnie zahamowane.
Zdaniem przedstawiciela producenta, spowolnione uwalnianie azotu pociąga za sobą szereg korzyści dla producentów rolnych, roślin uprawnych, a także środowiska przyrodniczego. Należą do nich:
  • znaczne ograniczenie wymywania azotu;
  • gwarancja ciągłego i harmonijnego zaopatrzenia w azot;
  • wysoka efektywność nawet na bardzo lekkich glebach;
  • lepszy rozwój systemu korzeniowego;
  • podwyższenie odporności na wyleganie;
  • ograniczenie dawki N/ha;
  • ograniczenie ilości przejazdów po polu;
  • wzrost plonu, ale przede wszystkim jego wyrównanie, jednorodność i jakość.
Produkt przewidziany jest do stosowania z nawozami płynnymi. Zalecana dawka to 0,3 l NovaTec One na każdych 10 jednostek azotu amonowego i amidowego w nawozie. Przykładowo, jeśli w 1000 l nawozu znajduje się łącznie 200 kg N w tych dwóch formach, to należy użyć 20 x 0 ,3 l = 6 ,0 l stabilizatora na 1 m3 nawozu azotowego. Producent szacuje, że średnia dawka w przeliczeniu na hektar będzie wynosić 1,5-2,0 l NovaTec One. Stabilizator azotu będzie dostępny w opakowaniach o pojemności 20 l.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat