Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Większa pomoc de minimis

2019-03-22

Z 15 tys. € do 20 tys. € w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla jednego gospodarstwa rolnego. Natomiast limit pomocy na ten cel ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych został zwiększony z 225,7 mln € do ponad 295,9 mln €.
Komisja Europejska 22 lutego br. opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z 21.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1). Przewiduje ono wyższy limit dla gospodarstwa rolnego (25 tys. €) oraz wyższy limit krajowy (dla Polski ponad 355,1 mln €), pod warunkiem łącznego spełnienia:
  • nieprzekroczenia limitu sektorowego;
  • prowadzenia rejestru centralnego w celu rejestrowania wszelkiej pomocy de minimis, z podziałem na sektory produkcji rolnej, aby zapobiegać przekroczeniom pomocy udzielanej jednemu sektorowi produkcji rolnej.
Podwyższone limity będą obowiązywać od 14 marca br. do 31 grudnia 2027 r.
ARiMR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat