Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Producenci kukurydzy interweniują

2019-03-22

Wyłączenie z monitoringu suszy upraw kukurydzy zakładanych na glebach lekkich nie powinno mieć miejsca. Na takich ziemiach znajduje się bowiem ponad 1/3 ogólnej powierzchni jej zasiewów, gdzie zajęła miejsce po ograniczanym areale uprawy ziemniaka, żyta i mieszanek zbożowych.
Polski Związek Producentów Kukurydzy wielokrotnie interweniował w sprawie niewłaściwego systemu oceny zagrożeń suszowych upraw kukurydzy i wynikającej z tego trudnej sytuacji producentów. Ostatnio przekazał resortowi rolnictwa uwagi do Projektu rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Oto najważniejsze punkty:
  • słuszne jest obniżenie wartości granicznych klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych okresów i gleb, zwłaszcza dla kukurydzy. Gdyby obowiązywały w ubiegłym roku, nie byłoby takiego rozdźwięku pomiędzy danymi z monitoringu suszy a sytuacją na polach;
  • niekonsekwentne jest wyłączenie z monitoringu klimatycznego bilansu wodnego dla kukurydzy dwóch późnoletnich okresów oceny: 21.07-20.09 oraz 01.08-30.09. Co prawda w sierpniu potrzeby wodne kukurydzy maleją, ale wegetacja trwa i w tych dwóch miesiącach mogą wystąpić straty;
  • niedopuszczalne jest traktowanie gleb kategorii I (w takim ujęciu, jak przyjęto w projekcie) jako nieprzydatnych do uprawy kukurydzy, a w związku z tym wyłączenia takich upraw z monitoringu suszy, jak też możliwości ich ubezpieczenia od suszy czy innych zagrożeń. Do gleb kategorii I wchodzą gleby zaliczane do klas bonitacyjnych V i VI, niektóre gleby IVb, a nawet IVa.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat