Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Resort środowiska na rzecz wsi

2019-05-21

Programy priorytetowe, dotyczące usuwania materiałów szkodliwych oraz ochrony gleb przedstawił w maju Henryk Kowalczyk, minister środowiska, wraz z Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem rolnictwa. Będą one finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Współpraca pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest niezwykle ważna i pomoże w znacznym stopniu ułatwić życie mieszkańcom wsi – powiedział Henryk Kowalczyk.
Podczas konferencji prasowej omówione zostały trzy programy priorytetowe NFOŚiGW:
1. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Budżet opiewa na 300 mln zł w latach 2019-23. Program ma ruszyć już jesienią br. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie wykonanie analizy gleby i uzyskanie zaleceń w stacji chemiczno-rolniczej. W zależności od wielkości gospodarstwa przewidziano następujące stawki:
  • do 25 ha – 300 zł/t CaO;
  • 25-50 ha – 200 zł/t CaO;
  • 50-75 ha – 100 zł/t CaO.
2. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”. Celem jest rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania w gminach. Pilotażem będzie objętych 7 gmin w Polsce. Pozwoli to przygotować rozwiązania dla całego kraju, które umożliwią zdjęcie nagromadzonych odpadów z gospodarstw. Później odbiór tego typu odpadów ma być już systemowy.
3. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Budżet wynosi 100 mln zł w latach 2019-23. Program ma pozwolić samorządom na przyspieszenie likwidacji azbestu, co powinno nastąpić do 2032 r.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat