Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy targi rolne są potrzebne rolnikom?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Warto wiedzieć

Złóż wniosek o dotację na nawadnianie

2019-09-23

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-20. Od 25 września do 22 listopada rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może się ubiegać rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni 1-300 ha. Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:
  • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające – należy doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%;
  • powiększające obszar nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;  jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody.
Uwaga: każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody!
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% dla młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być większy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Nabory na nawodnienia mają być ogłaszane cyklicznie.
ARiMR
 

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat