Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy targi rolne są potrzebne rolnikom?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Warto wiedzieć

Pomoc dla poszkodowanych

2019-09-23

Jeszcze we wrześniu powinien zostać ogłoszony termin składania wniosków do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy z tytułu tegorocznych strat w uprawach rolnych, poniesionych wskutek klęsk żywiołowych. Najprawdopodobniej będzie to 3 października br.
Pomoc będzie udzielana na każdy ha upraw rolnych, które zostały uszkodzone przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź i oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na co najmniej 30% uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.
Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić w przypadku szkód obejmujących:
  • co najmniej 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt (bydło, owce, kozy lub konie) wynosi poniżej 0,3 dużej jednostki przeliczeniowej – 1000 zł/ha;
  • 30-70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt (bydło, owce, kozy lub konie) wynosi poniżej 0,3 dużej jednostki przeliczeniowej – 500 zł/ha;
  • co najmniej 70% powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt (bydło, owce, kozy lub konie) wynosi poniżej 0,3 dużej jednostki przeliczeniowej – 500 zł/ha;
  • 30-70% powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt (bydło, owce, kozy lub konie) wynosi poniżej 0,3 dużej jednostki przeliczeniowej – 250 zł/ha.
Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rolnej.
Warto pamiętać, że kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat