Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Pierwsza Rolnicza Misja Kosmiczna

2021-07-19

W czerwcu br. firma nasienna Wronkowski we współpracy z Saaten-Union Polska, Syngenta oraz Aegilops, przy wsparciu technicznym koła naukowego Sekcji Balonowej Politechniki Warszawskiej wysłała balon stratosferyczny na wysokość niemal 30.000 m. n.p.m. Kluczowym elementem misji było zbadanie przez naukowców zjawisk zachodzących w chmurach wpływających na nasz klimat. Przy okazji tego przedsięwzięcia na tą samą wysokość wyniesione zostało ziarno pokryte polimerem firmy Aegilops oraz kwalifikowany materiał siewny z firmy Wronkowski Anna Wronkowska odmiany pszenżyta ozimego SU Liborius z hodowli Saaten Union. Próbki po powrocie zaprawione zostaną Vibrance Star i przebadane, w specjalistycznych laboratoriach oraz wysiane celem ustalenia jaki wpływ na odmianę miała bardzo niska temperatura, ciśnienie oraz jak zachował się polimer nałożony na ziarniaki. Zaprawa Vibrance Star to trójskładnikowa zaprawa najnowszej generacji, dzięki której zboża zostaną zabezpieczone przed najważniejszymi chorobami, w tym pałecznicą zbóż i traw. Sedaksan zawarty w zaprawie ma pozytywny wpływ na masę korzeniową rośliny, co wpływa na zwiększoną odporność zbóż na stres związany z suszą.

Cel misji:

Głównym celem akcji było wywołanie dyskusji na temat zmian klimatu, a zwłaszcza suszy, czy chociażby okresowych niedoborów wody, z którymi spotykamy się coraz częściej. Dlatego wybór padł na odmianę SU Liborius, która jest nie tylko „pogromcą suszy”, ale również pszenżytem cechującym się dużym potencjałem plonowania (lider plonowania na poziomie intensywnym w COBORU i od tego roku wzorzec). Na najwyższą jakość kwalifikowanego materiału siewnego oprócz samych nasion składa się również zaprawa nasienna o szerokim spektrum ochronnym. Oprócz tego kluczową rolę pełni również srebrny polimer, który ma nam dokładnie pokryć całość nasion i dodatkowo „przykleić” zaprawę, aby ograniczyć osypywanie się, co zwiększa bezpieczeństwo dla zdrowia rolnika oraz środowiska naturalnego.

Idea doświadczenia:

Planowane eksperymenty ze strony Politechniki Warszawskiej to komunikacja radiowa w zakresie gigahercowym (typowa dla łączy satelitarnych) oraz badania elektrycznych właściwości chmur i mgieł – akumulacja ładunku elektrycznego na dużych strukturach latających/antenach. Kolejnym doświadczeniem może być badanie zmienności szumów radiowych w zakresie niskich i bardzo niskich częstotliwości wraz ze zmniejszającym się dystansem do dolnej warstwy jonosfery Ziemi.

Miejsce doświadczenia:

Eksperyment koordynowany przez Wronkowski Anna Wronkowska, Syngenta Polska, Saaten-Union Polska, Aegilops oraz Politechnikę Warszawską odbył się na płycie lotniska na terenie Aeroklubu Północnego Mazowsza w Sierakowie w czerwcu 2021 br. 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat