Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Prochloraz i famoksadon do wycofania

2021-10-01

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1450 z dnia 3 września 2021 r.  ustanowiono termin wycofania substancji czynnej prochloraz na dzień 31 grudnia 2021 r. W związku z powyższym termin wycofania zezwoleń MRiRW na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna wyznacza się na dzień 1 kwietnia 2022 r. Ostateczny termin na stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie wyznaczono do dnia 1 października 2023 r. W przypadku substancji czynnej famoksadon Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 2021/1379 z dnia 19 sierpnia 2021 r. zobowiązało Państwa członkowskie UE do wycofania z dniem 16 marca 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. Ostateczny termin na stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie wyznaczono do dnia 16 września 2022 r.

Źródło: MRiRW

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat