Zapoznaj się z PROjektem KUKURYDZA

2022-01-10

PROjekt KUKURYDZA to przede wszystkim doświadczenie i wiedza. W ramach współpracy przy realizacji projektu, jego uczestnicy otrzymują sprawdzone rozwiązania agrotechniczne oraz możliwość udziału w warsztatach polowych.

Szczegóły na stronie: https://projektkukurydza.pl/

Kukurydza jest w Polsce uprawiana na różnych klasach gleb i z różnym przeznaczeniem. Pozwala zagospodarować zarówno najlepsze stanowiska, jak również te najsłabsze. Dlatego potrzebna jest szeroka oferta odmianowa, która pozwoli na wybór odmiany o odpowiedniej wczesności, dostosowanej do konkretnego stanowiska i kierunku użytkowania. W śród odmian ziarnowych ważną grupę stanowią te o niższym FAO z możliwością wcześniejszego zbioru. Często od tych odmian oczekujemy również mniejszych wymagań glebowych. Dokładnie takie cechy ma odmiana RGT Afixx, która w klasie wczesności FAO 230 jest „specjalistą” od zagospodarowania słabych stanowisk. W ostatnich latach potwierdziła na tysiącach hektarów, że potrafi zaplonować na słabszych stanowiskach relatywnie lepiej od innych odmian kukurydzy. Typ ziarna flint/dent pozawala jej na elastyczne połączenie wysokich możliwości plonotwórczych i elastyczności co do warunków pogodowych i glebowych.

Nowością dla FAO 230 jest odmiana w typie czystego denta. Taka genetyka pozwala na osiągnięcie wysokich plonów, szybki zbiór w niskiej wilgotności ziarniaków. Wspomniane cechy ma odmiana hodowli Dekalb – DKC 3088. Dzięki szybkiemu terminowi kwitnienia, dojrzewania i zbioru, pozwala na siewy zbóż ozimych w terminie nie zagrażającym ich potencjałowi plonowania. Dodatkowo ziarniak w typie czystego denta we wcześniejszym terminie dojrzałości będzie świetnie oddawał wodę korzystając z jeszcze długiego dnia i wyższych temperatur. To sumarycznie pozwoli na bardzo dobry wynik ekonomiczny uprawy i terminowe siewy roślin następczych. Co ważne, taką odmianę możemy wysiewać bez ryzyka na terenie całej Polski.

W grupie odmian o trochę późniejszym FAO możemy szukać większych możliwości plonowania. W zeszłym roku pojawiła się na polach uprawnych odmiana RGT Maxxatac. To ciekawy układ genetyki kukurydzy, gdzie mamy do czynienia z dużym udziałem cech odmian dentowych i w mniejszym stopniu uwidacznia się flint. Mimo, iż kolba mocno przypomina denta, pierwiastek flinta będzie odpowiadał za elastyczność pogodową i szybsze wschody. Ten mieszaniec o FAO 250 jest uniwersalny glebowo z możliwością siewu w całej Polsce.

Odmiana P 8816 otwiera zakres mieszańców kukurydzy o FAO 260. W grupie odmian średnio późnych możemy poszukiwać tych, które pozwalają osiągać bardzo wysokie plony przy relatywnie niskiej wilgotności. To właśnie w tej grupie najliczniej pojawia się genetyka dent, która bardzo dobrze oddaje wodę z ziarniaka na końcowym etapie produkcji polowej oraz w procesie suszenia. Potwierdza to odmiana P8816, czysty, amerykański dent, efektywnie oddający wodę ze stabilnym plonowaniem w latach. W takich odmianach zdrowotność zarówno części wegetatywnych, jak i całych kolb, a tym samym ziarna, jest bardzo ważna. Ten parametr często decyduje nie tylko o wielkości plonu (mniej uszkodzonych roślin), ale również jego jakości (porażenie grzybami z rodzaju Fusarium i związane z nimi mykotoksyny). Odmiana P 8816 zdrowotnie nie budzi zastrzeżeń, dodatkowo przy przeciągającym się terminie zbioru potrafi „wystać” nawet duże perturbacje pogodowe. W tej samej klasie wczesności (FAO 260) jest odmiana ES Hattrick. To mieszaniec kukurydzy zarejestrowany w Polsce w 2020 r. W serii doświadczeń porejestracyjnych COBORU w 2020 r. był nr 1, osiągając 106% wzorca. Nie był to przypadek, ponieważ w latach poprzednich również plonował bardzo wysoko, w 2019 r. osiągnął 101% wzorca i 2018 r. 105 %. Odmiana ta ma genetykę „tropical dent”, charakteryzującą się wysokim udziałem skrobi mączystej w ziarniaku, dzięki czemu oddawanie wody jest bardzo wydajne. Potwierdzają to również wyniki COBORU w serii doświadczeń porejestracyjnych 2020 r., gdzie wilgotność wyniosła 31,5% co dało 98% wzorca. ES Hattrick jest kierowany do uprawy na ziarno. Buduje rośliny średniej wysokości, z mocnym ukierunkowaniem na produkcję ziarnową. Najlepsze plony osiąga na stanowiskach średnich w kierunku lepszych i na takie gleby go szczególnie polecamy.

Odmiany o FAO 270 są polecane do siewu w Polsce południowej i centralnej. Kukurydza w uprawie na ziarno w tej grupie wczesności zajmuje coraz większy areał w Polsce. Jest to podyktowane możliwością osiągania bardzo wysokich plonów i coraz lepszą genetyką odmian, umożliwiającą świetne oddawanie wody z ziarna. W uprawie kukurydzy postęp genetyczny jest bardzo widoczny. Jeszcze 10 lat temu takie FAO uchodziło wręcz za egzotyczne. Dzisiaj mając nowoczesną genetykę nie martwimy się o termin dojrzewania i wilgotność ziarna przy zbiorach. W tej grupie znanym i sprawdzonym mieszańcem kukurydzy jest DKC 3972. Jest to odmiana do osiągania najwyższych plonów, a wręcz bicia ich rekordów, w dobrych dla kukurydzy latach. Jest to klasyczny dent, o potężnej kolbie budującej nawet 18 rzędów, z bardzo małym udziałem osadki. To w produkcji ziarnowej potwierdza możliwości plonowania. Dodatkowymi atutami odmiany DKC 3972 jest wyjątkowo dobra zdrowotność roślin i ich wyrównanie. To właśnie te cechy dają przewagę, ponieważ każda roślina dokłada podobną cegiełkę do budowy plonu. Jeżeli nałożymy na to uniwersalność pod kątem glebowym, mamy odmianę, którą możemy zagospodarować prawie na każdym stanowisku. Chcąc jednak w pełni wykorzystać jej rekordowy potencjał, posiejmy ją na przynajmniej średnich glebach w gospodarstwie.

Nowością w doborze odmian jest RGT Exxact – średnio późna kukurydza z FAO 270 w typie dent. W uprawie na ziarno ten mieszaniec ma potwierdzony potencjał plonowania w serii doświadczeń rozpoznawczych COBORU 2020 r., gdzie osiągnął 3 wynik plonowania przy niższej wilgotności od najbliższej konkurencji. Korelacja wysokiego plonu i niskiej wilgotności to układ cech, który w produkcji ziarnowej jest najbardziej pożądany. Genetyka w ostatnich latach daje takie możliwości, więc warto korzystać z nowości, które pojawiają się w doborze. Odmiana RGT Exxact buduje rośliny o typowo generatywnym pokroju; średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie.

Zmiennych w dobrze odmian kukurydzy jest bardzo dużo. Dopasowanie do potrzeb gospodarstwa oraz stanowiska glebowego to kluczowy element umożliwiający powodzenie w tej uprawie. Kolejnym jest różnicowanie genetyki w zakresie uprawianych odmian. Lepiej postawić na trzy różne klasy wczesności w celu minimalizacji ryzyka uprawy wynikającego z pojawienia się warunków granicznych dla rozwoju roślin w kluczowych momentach, np. podczas kwitnienia.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy