Przechowywanie jest konieczne

2019-09-02

Przechowalnictwo ziemniaka należy do najważniejszych etapów w jego produkcji. Czas trwania tego etapu w zależności od przeznaczenia bulw może wynosić od kilku tygodni do 9 miesięcy.

Średnie zbiory bulw ziemniaka w sezonach 2016 i 2017 wynosiły ok. 9 mln t, a w 2018 r. były mniejsze, na poziomie ok. 7,8 mln t. Przechowanie takiej ilości plonu w warunkach gwarantujących zachowanie wysokiej jakości bulw zgodnie z ich przeznaczeniem (jadalne, sadzeniaki, przerób przemysłowy) wymaga dużej ilości profesjonalnych przechowalni. Jednak w taki sposób, a dokładnie w skrzyniopaletach lub luzem w pryzmach, przetrzymywane jest zaledwie 10-15% zbiorów.

Niestety, ze względu na duże rozdrobnienie produkcji większość plonu w mniejszych gospodarstwach jest przechowywana w kopcach, piwnicach lub budynkach gospodarczych adaptowanych na przechowalnie. Brak profesjonalnych przechowalni jest jedną z przyczyn wysokiego poziomu strat w plonie w okresie przechowywania (średnio powyżej 8%).

Liczne źródła strat

Najważniejsze czynniki mające wpływ na ograniczenie strat przechowalniczych można podzielić na następujące grupy:

  • prawidłowa agrotechnika;
  • unikanie uszkodzeń mechanicznych bulw podczas zbioru i przygotowania do przechowywania;
  • zapewnienie optymalnych warunków w trakcie przechowywania.

tekst i fot. dr Jerzy Osowski

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB,
Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 09/2019 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy