2022-08-01

Dobrze zaplanuj kiszenie kukurydzy

Kukurydza jest znakomitym źródłem pasz objętościowych. Odpowiednio uprawiana, dobrze zebrana i zakonserwowana zapewnia duże ilości taniej, całorocznej paszy dla przeżuwaczy.

2022-08-01

Finał produkcji buraka

Błędy popełniane podczas zbioru i przechowywania korzeni buraka cukrowego mogą znacząco zmniejszyć plon cukru i pogorszyć opłacalność produkcji.