Rekordowa liczba rejestracji w pszenicy

2022-08-01

Na początku tego roku Krajowy rejestr pszenicy ozimej poszerzył się o kolejnych 20 odmian. Liczba rejestracji jest większa niż w latach poprzednich, co wynika z rosnącego znaczenia pszenicy ozimej w uprawie, a także szeroko zakrojonych prac hodowlanych prowadzonych przez podmioty zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Spośród nowości, cztery pochodzą z hodowli krajowej, pozostałe to odmiany zagraniczne. Prace hodowlane ukierunkowane są głównie w celu uzyskania odmian przydatnych do wypieku chleba, stąd też wszystkie tegoroczne nowości zostały zaliczone do grupy A (jakościowe chlebowe) i B (chlebowe). Materiał siewny nowych odmian z reguły nie jest szeroko dostępny w pierwszym roku po zarejestrowaniu. Wyjątkiem są niektóre odmiany zagraniczne (Asory, Chevignon), które już w poprzednim sezonie były obecne na krajowym rynk jako odmiany z CCA.

Plenność nie zawsze w parze z zimotrwałością

Nowo zarejestrowane odmiany wnoszą istotny postęp hodowlany w plenności, zarówno na przeciętnym, jak i wysokim poziomie agrotechniki. Szczególnie wysokim poziomem plonowania cechuje się odmiana mieszańcowa Hyvega. Odmiany mieszańcowe pszenicy ozimej nie są jeszcze zbyt popularne w uprawie, a ich przewaga w plenności nad odmianami populacyjnymi nie jest tak duża jak w innych gatunkach. Obecnie w Krajowym rejestrze (KR) znajdują się tylko dwie odmiany tego typu. Postęp w plenności dotyczy również kreacji populacyjnych. Wyróżniają się z nich zwłaszcza: Chevignon, Callistus i RGT Technik z grupy A oraz LG Mondial, Elektra i Buldozer z grupy B. Niestety, postęp hodowlany w plenności odbywa się w dużej części kosztem zimotrwałości. W tej cesze oceny najlepiej plonujących nowych odmian mieszczą się w zakresie 2-3,5°. Z kolei odmiana Intuicja o najwyższej zimotrwałości (ocena 5°) plennością ustępuje pozostałym odmianom.

Postęp w odporności

Nowo zarejestrowane odmiany wnoszą postęp hodowlany również w zakresie pozostałych cech rolniczo-użytkowych, w tym odporności na choroby i wyleganie. Większość nowych odmian cechuje się dobrą odpornością na rdzę brunatną, a także mączniaka prawdziwego i septoriozę liści. Dość duże zróżnicowanie odmian dotyczy wysokości i odporności na wyleganie.

mgr inż. Andrzej Najewski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

fot. Fiedler

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 08/2022 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy