Accenture i „ASAP” razem dla zrównoważonej żywności

2021-03-18

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” rozpoczęło współpracę strategiczną z Accenture, czołową firmą doradztwa biznesowego na świecie i w Polsce. Oba podmioty w podpisanym porozumieniu o współpracy zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego i jego produktów w Polsce. Dzięki nawiązaniu współpracy możliwe będzie rozszerzenie prowadzonych dotychczas działań w zakresie promocji praktyk w obszarze zrównoważonego pozyskiwania surowców rolniczych w Polsce przez firmy z łańcucha odpowiedzialności za żywność. Ważnym elementem porozumienia jest również zwiększanie świadomości zrównoważonej żywności wśród polskich konsumentów. – Musimy budować naszą przyszłość w bardziej zrównoważony sposób. Dotyczy to również rolnictwa, zwłaszcza w kontekście celów polityki rolnej i klimatycznej UE. Sami konsumenci są coraz częściej świadomi tego, skąd pochodzi oraz w jaki sposób wyprodukowana została żywność. Wspólne działania firm z całego łańcuchu odpowiedzialności za żywność tworzą realną szansę na zwiększenie dostępności zrównoważonej żywności w Polsce – powiedziała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. – Zrównoważona gospodarka żywnościowa to przyszłość – w odpowiedzi na coraz większe wymagania interesariuszy i konsumentów w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), organizacje muszą wykazać, że dążą do zrównoważonego rozwoju, przestrzegają wysokich standardów etycznych i działają odpowiedzialnie we wszystkim, co robią. Idea rolnictwa zrównoważonego, pozwoli firmom zaadresować nowe trendy konsumenckie i wejść na ścieżkę wzrostu – powiedziała Agnieszka Kubera, Dyrektor Zarządzający Accenture w Polsce. Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Zatrudnia 514 000 pracowników, świadcząc usługi klientom w ponad 120 krajach. W Polsce Accenture jest obecne od 1990 r., z grupą 6 600 pracowników w 8 biurach, w 5 miastach Polski.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy