Benfluralina wycofana

2023-03-07

W styczniu br. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej benfluralina, co oznacza, że substancja ta nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 12 sierpnia 2023 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi ww. substancja czynna.

Wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających benfluralinę do dnia 12 maja 2024 r.

Ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 12 sierpnia 2023 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 kwietnia 2024 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 12 sierpnia 2023 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 12 maja 2024 r.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy