Czas na rolnictwo zrównoważone

2021-01-22

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” w dniu 24 czerwca wybrało nowy Zarząd na kadencję 2020-2023. Jarosław Wańkowicz z Farm Frites Poland pozostał…ASAP Akademia

2021-01-22

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” w listopadzie ubiegłego roku uruchomiło „ASAP Akademię” – platformę edukacyjną stanowiącą kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym.