Czas na rolnictwo zrównoważone

2021-01-22

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” w dniu 24 czerwca wybrało nowy Zarząd na kadencję 2020-2023. Jarosław Wańkowicz z Farm Frites Poland pozostał…