Czy można rozpoznać chwasty uodpornione?

2020-11-02

Gdybyśmy znali odpowiedź na to pytanie, jeden z największych problemów w ochronie roślin byłby już rozwiązany.

Aktualny poziom nauki pozwala rozróżnić biotypy uodpornione od tych ciągle wrażliwych tego samego gatunku. Możliwe jest nawet poznanie przyczyn tego zjawiska. Problem tkwi tylko w czasie i konieczności przeprowadzania niezliczonej liczby analiz, a praktyka wymaga szybkich testów!

Z naukowego punktu widzenia

Wyniki uzyskane z przeprowadzanych badań naukowych nie zawsze są bezpośrednio przydatne rolnikom. Przykładowo można przytoczyć podsumowanie jednej z wielu prac naukowych, której tytuł brzmi „Molekularne podstawy odporności miotły zbożowej (Apera spica-venti L.) na herbicydy sulfonylomocznikowe” (M. Krysiak i inni 2007). Częściowy wniosek z pracy brzmi „W zanalizowanej części genu als odnaleziono trzy mutacje punktów, których efektem jest zamiana 3 aminokwasów w białku ALS. Zmienione aminokwasy w ALS biotypów odpornych mają różny charakter chemiczny od wyjściowych aminokwasów biotypu wrażliwego. Mogą one istotnie zmienić konformację domeny B w dojrzałym enzymie i prowadzić do jego niewrażliwości na herbicydy sulfonylomocznikowe […]”. Prawda,
że przeciętnej osobie zajmującej się rolnictwem na poziomie produkcji trudno zrozumieć sens przytoczonego wniosku? Niestety takie są początki rozwiązywania problemu, a na te praktyczne, umożliwiające szybkie rozpoznanie populacji uodpornionej, ciągle musimy jeszcze czekać!

tekst i fot. inż. Adam Paradowski

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 11-12/2020 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy