Czy Polska jest wolna od upraw GMO?

2022-09-12

Trwa okres, w którym wielu inspektorów PIORiN intensywnie kontroluje uprawy roślin pod kątem obecności GMO. Szczególny nacisk położony jest na uzyskanie materiału siewnego wolnego od GMO, dlatego niemal 100% plantacji nasiennych w Polsce objętych jest badaniami. Dodatkowo materiał siewny będący w obrocie, również przywożony spoza Polski, poddany jest inspekcji. W 2022 r. kontrole prowadzone są w podobnym zakresie jak w roku minionym. Po czterech latach wykonywania zadania, kiedy to inspekcja przeprowadziła ogółem blisko 10 tys. kontroli upraw i przebadała w laboratorium tyle samo prób materiału roślinnego, można stwierdzić, że Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.

Źródło: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/czy-polska-jest-wolna-od-upraw-gmo,565.html.

Źródło: PIORiN

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy