Daj mikroelementy w kukurydzy

2024-04-26

Z mikroelementów kukurydza jest najbardziej wrażliwa na niedobór cynku (Zn). Aby nie dopuścić do odczuwania przez rośliny braków tego pierwiastka, niezbędne jest profilaktyczne stosowanie rekomendowanych nawozów mikroelementowych.

Z niedoborem cynku można się spotkać przede wszystkim na glebach o wysokiej zawartości fosforu przyswajalnego, o odczynie obojętnym lub zasadowym. Jego dostępność dla roślin zmniejsza stosowanie dużych dawek fosforu, pozostawianie na polu dużych ilości słomy oraz wapnowanie, szczególnie w przypadku stosowania wysokich dawek nawozów wapniowych. 

Znasz zasobność swoich gleb?

Od 2020 r. okręgowe stacje chemiczno-rolnicze mają możliwość oznaczania zawartości przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg), jak i mikroelementów (B, Cu, Fe, Mn, Zn) w jednym wyciągu metodą Mehlich 3. Jest to znacznie tańsza i szybsza metoda od poprzednio stosowanych. Gorąco namawiam producentów rolnych, aby z niej korzystali. Za określenie w jednej próbce gleby zawartości P, K i Mg (plus pH) trzeba zapłacić zaledwie 8,75 zł, a B, Cu, Fe, Mn i Zn – 23,92 zł brutto, w tym 23% VAT.

Wprowadzono nowe wartości liczb granicznych do oznaczenia zawartości przyswajalnych mikroelementów. Obecnie przyjmuje się, że jest ona niska lub wystarczająca dla danego gatunku rośliny uprawnej. Dostępność poszczególnych mikroelementów zależy od wielu cech gleby. W przypadku oceny zawartości cynku i żelaza przyswajalnego jest to zawartość fosforu przyswajalnego, boru – kategoria agronomiczna gleby, miedzi – zawartość węgla organicznego, a manganu – pH gleby (tab. 1.).

Jak stosować?

Generalnie w uprawie kukurydzy zaleca się dwukrotną aplikację dolistną nawozów mikroelementowych w fazie: 4.-6. liścia (BBCH 14-16) i 6.-8. liścia (BBCH 16-18). Cynk stosuje się 2x (500 g Zn w jednym zabiegu na 1 ha), bor 2x (200 g B w jednym zabiegu na 1 ha), żelazo 2x (500 g Fe w jednym zabiegu na 1 ha), molibden 2x (60 g Mo w jednym zabiegu na 1 ha), miedź 1x (300 g Cu na 1 ha) (tab. 2.). Przykłady nawozów mikroelementowych rekomendowanych do dokarmiania dolistnego kukurydzy podano w tab. 3. Dokonując wyboru nawozu, szczególną uwagę należy zwrócić na zawartość cynku (Zn). Podczas aplikacji należy przestrzegać dawek rekomendowanych przez producentów. Ich zwiększanie w najlepszym razie nie przynosi dodatkowych efektów, a powoduje niepotrzebny wzrost kosztów. W tym sezonie producenci kukurydzy powinni zwracać szczególną uwagę na każdą wydawaną złotówkę, bo nie wiadomo, jaka będzie sytuacja na rynku jesienią po zbiorach. Na razie prognozy są słabe. Nadmierne dawki nawozów dolistnych, szczególnie zawierających bor, mogą mieć niekorzystny wpływ na plonowanie kukurydzy.  

Azot z mocznika pomaga

Nawozy mikroelementowe warto jest stosować łącznie z mocznikiem bez inhibitora ureazy oraz z jedno- lub siedmiowodnym wodnym siarczanem magnezu. Dodatek mocznika poprawia wnikanie mikroelementów do wnętrza liści. Bezpieczne stężenie mocznika dla kukurydzy wynosi 6%
(6 kg w 100 l wody). Stosując 300 l wody na 1 ha, dostarcza się 18 kg mocznika (8,3 kg N).

Jednowodny siarczan magnezu stosuje się w stężeniu 2,5% (7,5 kg w 300 l wody), a siedmiowodny w stężeniu 5%
(15 kg w 300 l wody). Siarczan magnezu zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia roślin przez mocznik przy niskiej wilgotności względnej powietrza poprzez ograniczenie jego rozpadu na parzący dla roślin amoniak i dwutlenek węgla. Na rynku jest dostępny także roztwór siarczanu magnezu.

Kolejność dodawania poszczególnych komponentów do cieczy roboczej jest następująca: mocznik bez inhibitora ureazy (rozpuszczaniu towarzyszy oziębianie cieczy roboczej) ® jedno- lub siedmiowodny siarczan magnezu (rozpuszczaniu towarzyszy ocieplanie cieczy roboczej) ® nawóz mikroelementowy ® pestycyd (o ile jego producent dopuszcza taką możliwość).

tekst i fot. dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 05/2024 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy