Dimetomorf do listopada 2024 r.

2024-07-01

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/1207 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej (s.cz.) dimetomorf, wskazano, że s.cz. nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin (śor). Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 20 listopada 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu śor, w skład których wchodzi przedmiotowa s.cz.

Ww. rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania śor zawierających s.cz. dimetomorf do dnia 20 maja 2025 r.

Ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów śor, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

  • śor wprowadzone do obrotu do dnia 20 listopada 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 20 kwietnia 2025 r.;
  • śor wprowadzone do obrotu do dnia 20 listopada 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 20 maja 2025 r.

Źródło: MRiRW

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy