Dobrze wybierz odmianę jęczmienia

2024-05-29

W ostatnich latach jęczmień ozimy staje się w Polsce coraz bardziej popularny, głównie z uwagi na jego liczne zalety. Decydując się na uprawę, warto przeanalizować wyniki badań PDO, aby spośród wielu odmian oferowanych na rynku wybrać tę, która przyniesie największy zysk.

Najważniejszymi zaletami jęczmienia ozimego są: wysoki plon oraz odporność na choroby i wyleganie. Wpływ na wzrost zainteresowania tym gatunkiem ma również zmiana klimatu, którą wszyscy odczuwamy. Zimy w Polsce stały się łagodne, a wiosna rozpoczyna się wcześniej, co sprzyja uprawie tego gatunku. Dodatkowo postęp hodowlany powoduje, że każdego roku do Krajowego rejestru (KR) wpisywane są nowe odmiany, coraz bardziej plenne i odporne. Jęczmień ozimy wykorzystuje się głównie do produkcji pasz, a nieliczne odmiany mają znaczenie w browarnictwie. Wg Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w 2023 r. przekroczyła już 355 tys. ha.

W KR dominują odmiany zagraniczne

Obecnie KR liczy 54 odmiany jęczmienia ozimego, w tym większość (42) stanowią odmiany wielorzędowe pastewne. Znacznie mniej jest odmian dwurzędowych (12), a wśród nich dwie o typie browarnym. Zdecydowana większość zarejestrowanych odmian jęczmienia ozimego pochodzi z hodowli zagranicznych (85%), a tylko 7 to odmiany krajowe. W 2023 r. zarejestrowano 5 nowych odmian, wszystkie wielorzędowe pastewne: KWS Libris, Luise, RGT Alessia, SU Elsa i Venezia.

Poddawane badaniom w całym kraju

Wiele zarejestrowanych odmian badanych jest w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzone są na dwóch poziomach agrotechniki: przeciętnym – a1 i wysokim – a2. Wysoki poziom agrotechniki wyróżnia się zwiększonym nawożeniem azotowym o 40 kg/ha, stosowaniem dolistnych preparatów wieloskładnikowych, ochroną przed wyleganiem i chorobami. W ramach PDO odmiany jęczmienia ozimego testowane są w 46 punktach doświadczalnych rozlokowanych na terenie całego kraju.

mgr inż. Joanna Szarzyńska

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

fot. Fiedler

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 06/2024 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy