Doceń międzyplony

2023-07-04

Rośliny międzyplonów w całości przyorywane są najtańszym źródłem materii organicznej. Międzyplony ozime pozostawione do wiosny pełnią rolę mulczu przy uprawach uproszczonych lub siewie bezpośrednim.

W zależności od gatunków występujących w mieszance, wiosną międzyplony mogą być również źródłem paszy w przypadku wystąpienia letniej suszy w poprzednim roku. Przy stosowaniu uprawy międzyplonów możliwe są oszczędności pod względem ilości wysiewu nawozów mineralnych dla roślin następczych uprawianych w plonie głównym. W gospodarstwach, gdzie nie ma produkcji zwierzęcej, biomasa międzyplonów jest w całości przyorywana, stanowiąc źródło nawozu organicznego.

Wybór technologii uprawy międzyplonów oraz mieszanek roślin zależy od rolnika oraz jego potrzeb i możliwości. Firmy prowadzące obrót materiałem siewnym mają szeroką ofertę gatunków i odmian roślin przydatnych do wysiewu w międzyplonach ozimych. Ze względu na dość duże różnice warto poszukać najlepszej oferty cenowej oraz dobrą jakość materiału siewnego. Przy nieudanej uprawie międzyplonów, w niekorzystnych warunkach panujących jesienią, niewiele można stracić. Jeżeli natomiast warunki będą sprzyjające – można zyskać bardzo wiele. Jeszcze w roku siewu w dogodnych warunkach pogodowych można wykorzystać zielonkę (np. z Mieszanki Gorzowskiej) na paszę, a w roku następnym można liczyć jeszcze na jeden odrost. Po likwidacji międzyplonu możemy uzyskać wyższe plony rośliny uprawianej w plonie głównym i lepszą zdrowotność roślin.

Pozostawione ściernisko od jesieni do wiosny bez obsiewu czy też przeorania masy organicznej nie przynosi żadnych korzyści. Dodatkowo w zależności od wyboru rolnika opcji pakietu rolnośrodowiskowego i stosowania się do ich wymogów można otrzymać wsparcie finansowe.

Aktualne wymogi

Wysiew międzyplonów w ramach nowej WPR 2023-2027 ma na celu ochronę przeciwerozyjną gleby lub zabezpieczanie gleby przed utratą składników mineralnych. Wysiew międzyplonów możliwy jest po zbiorze plonu głównego od 1 lipca do 1 października danego roku i może spełniać wiele wymogów. Międzyplon może być okrywą gleby w ramach realizacji GAEC 6. Międzyplon także spełnia normy GAEC 7. Zasiew należy utrzymywać co najmniej od 1 listopada do 15 lutego, a następnie, według wymogów, będzie on podlegał likwidacji w okresie wiosennym. Międzyplon będzie mógł przerwać monokulturę oraz obowiązek realizacji zapisu, że w co najmniej 40% GO w gospodarstwie jest prowadzona inna uprawa w plonie głównym w porównaniu z rokiem poprzednim. W wymogu GAEC 8 – poprawa różnorodności biologicznej na terenie gospodarstw rolnych (obszarów nieprodukcyjnych), funkcjonuje współczynnik ważenia równy 0,3, co oznacza to, że 1 ha międzyplonu może realizować 0,3 ha obszaru nieprodukcyjnego. Mieszanki roślin ozimych w międzyplonie wysiewane jesienią i przeznaczone do zbioru lub wypasu nie mogą być jednocześnie deklarowane jako obszary proekologiczne.

tekst i fot. dr inż. Waldemar Zielewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 07/2023 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy