Doglebówka w ziemniakach

2022-04-01

Ziemniak, jak każda roślina uprawna, zdecydowanie lepiej się rozwija, jeżeli bezpośrednio po wschodach nie ma konkurencji chwastów. Dlatego warto postawić na herbicydy doglebowe, ponieważ powschodowa ochrona przed chwastami jest znacznie skromniej opracowana.

Osiem substancji czynnych pozwala opanować wczesne zachwaszczenie w ziemniakach. W zależności od intensywności występujących gatunków chwastów, poszczególne substancje czynne można stosować pojedynczo lub w mieszaninach. Dobrze jest znać historię pól, ponieważ w przypadku zabiegów doglebowych skład botaniczny zachwaszczenia można tylko prognozować. Ciekawostką jest fakt,
iż w programie nie uwzględniono mieszanin zbiornikowych, które teoretycznie, wzorując się na mieszaninach fabrycznych, można byłoby zastosować.

Dominuje chlomazon i metrybuzyna

Preparaty zawierające sam chlomazon są reprezentowane przez 17 środków produkowanych w formulacji 360 CS i 480 EC. W zależności od koncentracji substancji czynnej są zalecane w dawkach 0,2-0,25 l/ha, co łatwo przeliczyć na dozowanie ich w przedziale 90-96 g s.cz./ha. Wyjątek stanowi Reactor 360 CS, który jest również zarejestrowany w nieco niższej dawce (72 g s.cz./ha).

Trochę bardziej skomplikowane są zalecenia preparatów zawierających metrybuzynę, reprezentowanych przez 10 produktów handlowych zawierających 600 lub 700 g s.cz. w jednym litrze. Rozpiętość dawek jest nieco większa i waha się w przedziale 350-600 g s.cz./ha. W przypadku dwóch preparatów (Citation 70 WG, Tuberon 70 WG) opracowano dodatkowy wariant zabiegu. Każdy z tych preparatów można zastosować przedwschodowo w dawce 0,33 kg/ha, a następnie po upływie co najmniej 7 dni, po wschodach roślin ziemniaka, do 15 cm wysokości pędów, drugą dawkę wynoszącą 0,2 kg/ha. Łączna dawka preparatu nie może być wyższa niż 0,53 kg/ha. Chwasty podczas zabiegu nalistnego nie powinny przekraczać fazy 2 liści właściwych.

inż. Adam Paradowski

fot. Olejarski

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 04/2022 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy