Duży wybór odmian buraka cukrowego

2024-02-01

Na początku każdego roku plantatorzy muszą podjąć decyzję o wyborze odmian buraka cukrowego. Dobór odpowiedniej kreacji umożliwia osiągnięcie wysokich i stabilnych plonów. Dostępny wachlarz odmian jest bardzo duży, co często może być powodem wielu dylematów.

Należy jednak pamiętać, że na wysoki i dobry jakościowo plon wpływa nie tylko dobra odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym, ale również odpowiednie warunki uprawowe, nawożenie, skuteczna ochrona przed chwastami, szkodnikami i chorobami.

Odmianowy zawrót głowy

Na naszym rynku funkcjonuje obecnie kilka firm nasiennych, polskich i zagranicznych, które oferują duży wybór odmian. Aktualnie w Krajowym rejestrze (KR) na dzień 01.01.2024 r. jest ich aż 159 – w tym 127 zagranicznych i 32 kreacje polskie. Decyzję o wyborze odpowiedniej odmiany mogą ułatwić wyniki badań porejestrowych (PDO), które w 2023 r., tak jak w latach poprzednich, zostały przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Doświadczenia te są współfinansowane przez spółki cukrowe – Krajową Grupę Spożywczą S.A., Nordzucker Polska S.A., Pfeifer & Langen Polska S.A. oraz Sudzucker Polska S.A. i przeprowadzane są w takich samych warunkach dla wszystkich odmian.

Nie sposób przebadać wszystkich odmian wpisanych do KR – do badań kwalifikują się te, które wykazują duży potencjał. Zespół roboczy ds. Buraka Cukrowego wytypował 18 takich odmian – 14 badanych na tle 4 odmian wzorcowych (August, Dolerosa KWS, Gokart, Zagłoba). Doświadczenia przeprowadzono w tych samych lokalizacjach jak w latach poprzednich (łącznie 11 stacji i zakładów doświadczalnych, rysunek). Wszystkie odmiany miały deklarowaną odporność na rizomanię, cztery z nich to odmiany z deklarowaną tolerancją na mątwika burakowego, a jedna to odmiana typu Conviso Smart. Dodatkowo otoczki nasion wszystkich badanych kreacji zostały zaprawione insektycydem przeciwko szkodnikom występującym w glebie – Force 20 CS. Materiał siewny odmian zarejestrowanych przed  2023 r. przeważnie pochodził z partii handlowych i pobrany został z magazynów cukrowni, a nasiona odmian nowo zarejestrowanych zostały nadesłane bezpośrednio przez hodowców. W doświadczeniu stosowano zalecaną ochronę chemiczną. W celu zapewnienia jak najbardziej obiektywnej oceny przed założeniem doświadczeń nazwy wszystkich odmian zakodowano, także tych wzorcowych. Zostały one ujawnione dopiero po analizie i opracowaniu wyników w obecności przedstawicieli spółek cukrowych współfinansujących doświadczenia.

mgr inż. Joanna Kierończyk

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

fot. A.Artyszak

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 02/2024 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy