Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN patronem merytorycznym Agro Woman

2023-09-04

W sierpniu 2023 r. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zawarło porozumienie o współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Organizacje będą podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju i promocji  zrównoważonego rolnictwa i żywności, w tym realizacji inicjatywy Agro Woman. W Polsce blisko 1/3 gospodarstw prowadzonych jest przez kobiety, a w rolnictwie UE stanowią one prawie 50% siły roboczej i od wieków są nierozerwalnie związane z działalnością gospodarstw rolnych w Polsce i Europie. Obecnie mają wyjątkową okazję, aby wspierać zmiany, które chcemy widzieć w naszej branży oraz pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów teraz i w przyszłości. Inicjatywa Agro Woman to platforma, której celem jest wsparcie przedsiębiorczości, promowanie wizerunku, roli i przywództwa kobiet w gospodarstwach, organizacjach i przedsiębiorstwach oraz zwiększenie świadomości pozytywnego wpływu zrównoważenia w rolnictwie i produkcji żywności. – Nasz Instytut posiada kompetencje badawcze i ugruntowaną pozycję naukową w zakresie badań społecznych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Szeroko pojęta wieś traktowana jako środowisko życia, działalności człowieka i przedmiot polityki oraz istotny fragment przestrzeni. Aktywnie włączamy się w propagowanie idei i praktyk zrównoważonego rolnictwa i żywności, a w szczególności w tworzenie narzędzi i programów wspierających kobiety z obszarów wiejskich − mówi dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Instytut był już gospodarzem spotkania Agro Woman w czerwcu 2023 r., podczas którego uczestnicy rozmawiali o skali zróżnicowania obszarów wiejskich w Polsce oraz o potrzebach kobiet mieszkających na wsi, a przedstawicielki IRWiR PAN przygotowały dwie prelekcje – „Jak zróżnicowane (i dlaczego) są obszary wiejskie w Polsce?” oraz „Tradycyjnie czy nowocześnie? Czego oczekują kobiety mieszkające na wsi?”.  – Chcemy, aby dyskusja o roli kobiet i zrównoważeniu w sektorze rolno-spożywczym była możliwie szeroka i obejmowała różne spojrzenia i doświadczenia. Cieszę się, że nasza inicjatywa zyskała tak uznanego w świecie badawczym i naukowym patrona, jakim jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk − mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Więcej na stronie Stowarzyszenia: www.rolnictwozrownowazone.pl

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy