Izopyrazam wycofany

2022-12-01

W maju br. Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym wycofała zatwierdzenie substancji czynnej izopyrazam do stosowania w środkach ochrony roślin. Wobec tego państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 8 września 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.

Jednocześnie rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających izopyrazam do 8 grudnia 2022 r.

Jednocześnie ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi izopyrazam, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 8 września 2022 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 20 października 2022 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 8 września 2022 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 8 grudnia 2022 r.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy