Jak wiosną zadbać o łąki ?

2023-03-30

Zabiegi pielęgnacyjne na użytkach zielonych powinny być w miarę potrzeb wykonywane przez cały okres wegetacji roślin, a przeprowadzenie ich w okresie wczesnowiosennym jest szczególnie ważne.

Celem wiosennej pielęgnacji łąk i pastwisk jest stworzenie najlepszych warunków dla wzrostu i rozwoju wartościowych gatunków traw i roślin bobowatych w runi, a także zapobieganie procesowi postępującego zachwaszczenia. Prawidłowa pielęgnacja przeprowadzona już jesienią, a w następnej kolejności wczesną wiosną, decyduje o ilości i jakości pozyskiwanej paszy dla przeżuwaczy przez cały okres wegetacji w danym roku. Ponadto przeprowadzane zabiegi wpływają na trwałość oraz wydłużenie okresu użytkowania łąk i pastwisk.

Koniecznie obejrzyj użytek zielony po okresie zimowym

Czynnością, która jest niedoceniana, a może zaoszczędzić późniejszych kłopotów, jest dokonanie wstępnych oględzin stanu łąk i pastwisk. Przed ruszeniem wegetacji, gdy ruń jest jeszcze niska, podczas dokonywania lustracji stanu wypełnienia darni roślinnością warto pozbierać podartą folię, sznurki oraz kawałki połamanych drutów pochodzących z uszkodzonych ogrodzeń. Szczególnie ważne jest usunięcie wszystkich kamieni, części metalowych, odłamanych noży, zębów i prętów pochodzących z uszkodzonych kosiarek lub przetrząsaczo-zgrabiarek. Pozostawiając je na powierzchni darni do pokosu, sami narażamy się na możliwość kolejnych uszkodzeń sprzętu do zbioru zielonki lub siana. Zebranie tych elementów wraz z surowcem roślinnym przez prasę lub przyczepę zbierającą podczas robienia sianokiszonek stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Warto zadbać również o stan rowów i urządzeń melioracyjnych. Czynne i sprawne urządzenia melioracyjne będą gwarantowały możliwość regulacji i utrzymania odpowiedniego stanu wody przez cały okres wegetacji. Ważne jest zarówno szybsze odprowadzenie wody z zastoisk w obniżeniach terenu, jak również zatrzymywanie wody zastawkami w okresie jej niedoborów podczas letnich suszy, których doświadczaliśmy w okresie ostatnich dwóch lat.

Wyrównaj powierzchnię

Wczesna wiosna to odpowiednia pora, aby jeszcze przed ruszeniem wegetacji wyrównać powierzchnię łąk i pastwisk. Po okresie jesienno-zimowym uciążliwe stają się wystające nad powierzchnię darni łąkowej kopce kretów. Pozostawiając je w takim stanie do odrostu runi, umożliwiamy rozprzestrzenianie się chwastów na powierzchni łąk. W odkrytej glebie kretowisk znajduje się wiele nasion chwastów, które mają zapewnioną możliwość kiełkowania. Optymalnym terminem wykonywania włókowania jest początek obsychania kretowisk. Końcowym momentem przeprowadzania tego zabiegu jest okres, w którym ruń osiąga już wysokość ponad 10 cm i zaczyna zakrywać wystające kretowiska. Zabieg ten wykonuje się za pomocą różnego rodzaju włók pierścieniowych.

tekst i fot. dr inż. Waldemar Zielewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 04/2023 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy