Jakość decyduje o wszystkim

2021-12-23

Technologiczna jakość środków ochrony roślin to inaczej stopień spełnienia wymagań ściśle określonych w przepisach dotyczących ich wprowadzania do obrotu. Dlaczego decyduje „o wszystkim” i co oznacza?

Środki ochrony roślin stanowią złożoną kompozycję, której najważniejszym składnikiem jest substancja czynna. Oprócz niej zawierają: rozpuszczalniki, nośniki, obojętne substancje pomocnicze, a także sejfnery oraz synergetyki. Razem jest to „forma użytkowa” mająca zapewnić właściwą skuteczność, bezpieczną aplikację i brak negatywnego wpływu na ludzi oraz środowisko naturalne. Każdy element tej kompozycji musi być precyzyjnie określony, poddany dokładnym kryteriom i badaniom. Wszystko to jest szczegółowo uregulowane w procesie rejestracji środka ochrony roślin i zawarte w krajowych i unijnych aktach prawnych. Przepisy te obejmują wszystkie aspekty związane z funkcją środka i jego oddziaływaniem na otoczenie. Warto podkreślić, że proces rejestracji środków, a wcześniej proces zatwierdzania substancji czynnych gwarantują ich pożądaną wysoką jakość.

Substancja czynna

Ten podstawowy składnik środka (formy użytkowej) musi mieć odpowiednią czystość. W produkcji nie używa się substancji czynnej, która ma 100% czystości (czyli takiej, która analitycznie zawiera 100% związku chemicznego), stosuje się natomiast tzw. koncentrat techniczny, który jest produktem syntezy substancji czynnej na skalę techniczną. Zawiera on zanieczyszczenia, które, jeśli są obecne w ilości większej niż 1 g/kg, muszą być zidentyfikowane i limitowane w zależności od ich toksyczności, w stosunku do ludzi i zwierząt, oraz ekotoksyczności. Wszystkie inne zanieczyszczenia stanowiące profil analityczny koncentratu technicznego muszą być zidentyfikowane i jeśli są niepożądane ze względu na ich właściwości toksykologiczne lub środowiskowe, również muszą być limitowane w procesie rejestracji.

mgr Stanisław Stobiecki – STO-Konsult, Gliwice

Rys. Marcin Treichel

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 11-12/2021 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy