Konferencja Ochrony Roślin – 64. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin

2024-01-16

W dniach 7-8 lutego 2024 r. w Poznaniu odbędzie się Konferencja Ochrony Roślin – 64. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Uroczyste otwarcie Konferencji nastąpi 7 lutego 2024 roku o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym IOR ‒ PIB. 

Tematem przewodnim Konferencji będzie ,,Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”. Sesja jest doskonałą okazją do zaprezentowania badań i osiągnięć oraz wymiany myśli naukowej. Od wielu lat Sesje Naukowe IOR – PIB są także miejscem spotkań ludzi, których łączy wspólna pasja naukowa i wspólny cel − działania na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego, z ograniczonym stosowaniem pestycydów oraz nawozów, gwarantującego produkcję zdrowej żywności oraz bezpieczeństwo środowiska. Myśl przewodnia konferencji bezpośrednio nawiązuje do najważniejszych wyzwań w produkcji roślinnej, w tym także w ochronie roślin, do poszukiwania i wdrażania do praktyki rolniczej zrównoważonych systemów produkcji żywności, z większym wykorzystaniem alternatywnych dla chemicznych, metod i środków ograniczających występowanie agrofagów. Z pewnością dużym wyzwaniem będzie szersze wdrożenie do praktyki rolniczej metod biologicznych zwalczania agrofagów, czy też innowacyjnego nawożenia z wykorzystaniem tzw. bionawozów i nawozowych produktów mikrobiologicznych. Obecny czas i najbliższa przyszłość w produkcji roślinnej i ochronie roślin będzie nakierowana na produkcję bezpiecznej i zdrowej żywności, z zachowaniem odpowiedniej produktywności. Stopniowe odchodzenie od chemicznej ochrony i rolnictwa konwencjonalnego na rzecz rolnictwa regeneratywnego (produkcji rolniczej przyjaznej środowisku) i większego udziału produkcji ekologicznej ‒ to nie tylko nowe kierunki i wyzwania, ale bieżąca potrzeba. 

STRONA WYDARZENIA

PROGRAM

REJESTRACJA

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy