Kto odpowiada za szkody?

2020-02-03

Zeszłoroczne zmiany dotyczące prawa łowieckiego były wynikiem kompromisu pomiędzy resortami środowiska i rolnictwa, które długo szukały rozwiązań. Zapisy nadal nie są optymalne.

Szkody łowieckie wyrządzane w uprawach rolniczych przez zwierzęta łowne w Polsce ciągle stanowią poważny problem, zarówno dla rolników, jak i dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, a także dla administracji państwowej. Dotyczy on wielu czynników, które zmieniają się dynamicznie, w tym aspektu:

  • prawnego – odpowiedzialność za szkody łowieckie;
  • agronomicznego – zmiany w strukturze zasiewów;
  • środowiskowego – związanego z klimatem;
  • populacyjnego – struktura i liczebność gatunków zwierząt łownych;
  • etologicznego – zmiany w ich zachowaniu.

Liczy się miejsce i zwierzę

Odpowiedzialność za szkody łowieckie zależy od miejsca położenia zniszczonej uprawy i gatunku zwierząt, które ją wyrządziły. Otóż szkody łowieckie powstają najczęściej na terenach obwodów łowieckich. Wówczas odpowiedzialnym organem jest dzierżawca lub zarządca tego obwodu. Odpowiada on za szkodę wyrządzoną przez jelenia szlachetnego, daniela, sarnę oraz dzika. Natomiast za szkody wyrządzone przez łosie na terenach obwodów łowieckich oraz jelenie, daniele, sarny, dziki i łosie poza obwodami łowieckimi odpowiada Skarb Państwa.

prof. Paweł Węgorek

dr hab. Joanna Zamojska

Daria Dworzańska

Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

fot. Węgorek

Tekst można przeczytać w wydaniu 02/2020 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy