Kukurydza rośliną przyszłości?

2023-03-01

Kukurydza zwyczajna to po pszenicy druga najważniejsza roślina rolnicza w Polsce. Od 2012 r. corocznie areał jej uprawy przekracza mln ha. Jak podaje KOWR, w 2022 r. został pobity rekord zasiewów wynoszący 1,8 mln ha. Ta wielkość wskazuje na coraz większą popularność jej uprawy.

W uprawie kukurydzy prym wiodą województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i dolnośląskie. W ostatnich latach nastąpił duży wzrost tej uprawy również na Podlasiu, głównie na cele paszowe. Na południu i w pasie środkowym kraju dominuje uprawa na ziarno. Natomiast na północy głównym kierunkiem jest kiszonka (podstawa paszy), jednak coraz więcej pojawia się także zasiewów na ziarno, a to dzięki siewom wcześniejszych odmian. W chłodniejszych warunkach są one w stanie dojrzeć, a ich wilgotność warunkuje prawidłowy omłot.

Wszechstronne wykorzystanie

W Polsce to właśnie te dwa kierunki – ziarno i kiszonka – są wiodące, ale trzeba też wskazać, że kukurydza ma szerokie spektrum wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki. Polski Związek Producentów Kukurydzy od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone akcje informacyjne, wskazując na wysoką przydatność tej rośliny na cele spożywcze. Oczywiście nie chodzi tylko o kukurydzę słodką (jadana na świeżo lub gotowana, grillowana, konserwowana) czy popcorn (po uprażeniu), które z założenia są „spożywcze”. Ważne jest także wykorzystanie kukurydzy zwyczajnej do produkcji m.in.: mąki, grysu, kasz, skrobi, oleju, spirytusu czy płatków kukurydzianych. Jest też bardzo ważnym surowcem do produkcji biopaliw i biogazu. Dużo mówi się o niezależności energetycznej, ale ciągle za mało się robi w tym zakresie, aby tę niezależność należycie zbudować. Kukurydza jest rośliną, która może odegrać tu dużą rolę.

Nie można również zapominać o pozyskiwaniu z niej szeregu półproduktów, które są wykorzystywane np. w przemyśle: chemicznym, kosmetycznym czy farmaceutycznym. Kukurydza ma więc wszechstronne zastosowanie.

tekst i fot. dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB

mgr Łukasz Siekaniec Instytut Ochrony Roślin – PIB, TSD w Rzeszowie

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 03/2023 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy