2023-05-30

Zwalcz mszyce i stonkę

Od momentu pojawienia się w Polsce stonka uważana jest za najważniejszego gospodarczo szkodnika upraw ziemniaka. Znaczenie mszyc wzrosło w ostatnich latach, głównie…