2020-11-02

Podróbki i fałszywki

Sfałszowane środki ochrony roślin stanowią poważne zagrożenia. Istnieje możliwość, że w ich składzie są niezbadane, toksyczne substancje realnie zagrażające uprawom, płodom rolnym…

2020-11-02

Jak pokonać gryzonie

Zabiegi DDD (dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji) są ważnym elementem dobrych praktyk higienicznych i podstawą zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Dotyczą także gospodarstw rolnych, w…

2020-11-02

Rokowania dla szkodników

Nasilenie występowania szkodników zbóż ozimych w okresie jesieni często pozwala prognozować, z jakimi problemami przyjdzie się zmierzyć producentom zbóż wiosną następnego roku.…