2019-03-01

Szerokie badania

Miniony rok wyróżniał się m.in. zwiększonym zakresem porejestrowych badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych.

2019-03-01

Decydujące tygodnie

Najważniejszą rolę w żywieniu rzepaku odgrywa azot, który jest pobierany już w temperaturze gleby nieco powyżej 0°C. Jego akumulacja w korzeniach, łodygach…