2021-09-30

Czym zwalczyć trawy w rzepaku?

Zbiorowiska chwastów jednoliściennych, łącznie z samosiewami zbóż, pokrywające około 10% powierzchni uprawy rzepaku stanowią pierwszy próg szkodliwości, co przekłada się na blisko…

2021-09-30

Jak zwalczyć gryzonie?

Myszy i szczury rozmnażają się w szybkim tempie. W krótkim czasie potrafią opanować miejsca, które zasiedlają – domy, magazyny, a nawet tereny…

2021-09-30

Burak bez pieniędzy

W technologii produkcji każdego gatunku roślin jest wiele czynników beznakładowych, czyli takich, które nie wymagają od producenta wydawania pieniędzy, a znacząco wpływają…

2021-09-30

Jak prawidłowo zakiszać?

Zebrane ziarno kukurydzy zawiera 25-40% wody, w zależności od odmiany i pogody. Wilgotne ziarno jest bardzo szybko porażane przez bakterie i pleśnie.…