2020-01-02

Rosną wymogi w ochronie roślin

Na ostatnim CEUREG Forum w Budapeszcie na Węgrzech dyskutowano o dalszej harmonizacji rejestracji środków ochrony roślin w Unii Europejskiej, możliwości zmian prawnych,…

2020-01-02

Efektywniejszy azot

Po zastosowaniu nawozów azotowych należy się liczyć ze stratami azotu w środowisku. Już w krótkim czasie po aplikacji można stracić 30% tego…

2020-01-02

Twarda próba dla odmian kukurydzy

Dobre odmiany z grupy wczesnej wcale nie muszą ustępować plonowaniem odmianom późniejszym. Natomiast niosą potencjalne korzyści: pewne dojrzewanie, niższą wilgotność ziarna i…

2020-01-02

Króluje wśród jarych

Udało się połączyć jakość z plennością i odmiany browarne nie odbiegają już pod względem plenności od pastewnych. Z powodzeniem można je uprawiać…

2020-01-02

Tyle, ile wyżywi gleba

Mechanizmy wymuszające samoregulację obsady roślin i kłosów na jednostce powierzchni, które zachodzą w zbyt gęstych łanach, można porównać ze zjawiskami występującymi w…

2019-01-02

Zaprawa na zdrowy start

Niektóre zaprawy, w szczególności te z trzema substancjami czynnymi, obok licznych chorób przenoszonych z ziarnem i odglebowych, np. śnieć cuchnąca, zgorzel siewek…