Mniejszy plon odmian kiszonkowych

2020-02-03

Porównując zbiorczo wyniki plonów suchej masy wszystkich 25 odmian kukurydzy na kiszonkę badanych w PDO, okazuje się, że w pierwszych 10 znalazło się: 7 odmian średnio wczesnych i 3 średnio późne.

Przebieg pogody w minionym roku nie był sprzyjający dla kukurydzy. Dominującym problemem był niedobór wody, który dotknął blisko 70% powierzchni kraju.

Silna presja suszy

Braki wody wystąpiły w całym rejonie tzw. wielkich dolin, ale najbardziej dotkliwe były w zachodniej części, tj. ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolsce i północnej części Śląska. Niedobór opadów zaznaczył się tam już od wczesnej wiosny, a susza trwała przez cały okres letni. Sytuację tylko gdzieniegdzie ratowały lipcowe opady burzowe, tworząc punktowo „wyspy” lepszego plonowania. Na większości terenów środkowo-wschodniej i wschodniej części Polski opadów w okresie letnim było nieco więcej, a kukurydza dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym plonowała nadspodziewanie dobrze. Najlepsze warunki wilgotnościowe panowały na północnych i południowych krańcach kraju, zwłaszcza w ich wschodnich częściach. Tam też plony były największe.

prof. Tadeusz Michalski

Polski Związek Producentów Kukurydzy

fot. Dreczka

Tekst można przeczytać w wydaniu 02/2020 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy