Nie rezygnuj z nawożenia w buraku

2023-03-14

Burak cukrowy nie potrzebuje intensywnego nawożenia azotem, co jest dobrą informacją teraz, gdy ceny nawozów azotowych wciąż są bardzo wysokie. Wymaga jednak dobrego zaopatrzenia w pozostałe składniki pokarmowe, w tym przede wszystkim w potas (K).

Optymalnym terminem stosowania nawozów zawierających fosfor i potas w stanowisku pod burak cukrowy jest jesień, gdy nawozy można dobrze wymieszać z glebą. Jest to szczególnie istotne w przypadku fosforu, który jest mało ruchliwy i w niewielkim stopniu przemieszcza się w glebie.

Miało być jesienią – będzie wiosną?

Ze względu na duże wymagania glebowe buraka cukrowego nie ma obaw przed stosowaniem w całości potasu jesienią, który może być wymywany z gleb bardzo lekkich i lekkich. Jednak przez zawirowania na rynku nawozów w zeszłym roku część plantatorów nie zastosowała ich jesienią i waha się, czy zrobić to teraz. Odpowiedź może być tylko jedna: zrobić. Lepiej zastosować nawet niewielką dawkę niż żadnej z nich.

Z analiz własnych wynika, że w zeszłym w warunkach Zamojszczyzny burak cukrowy z plonem 89,5 t korzeni i 39,5 t liści z 1 ha pobrał 401 kg N, 88 P2O5, 469 kg K2O, 107 kg MgO, 146 kg CaO oraz 83 kg Si. Daje to przeciętnie 45 kg N, 10 P2O5, 52 kg K2O, 12 kg MgO, 16 kg CaO oraz 9 kg Si na 10 t korzeni wraz z odpowiednim plonem liści. Oczywiście w innych warunkach glebowych i pogodowych oraz w przypadku innej odmiany buraka cukrowego wartości te mogą być inne.

Aby prawidłowo ustalić dawki fosforu i potasu, należy brać pod uwagę oczekiwany i realny do uzyskania na danym polu plon korzeni, aktualną zasobność gleby w przyswajalne składniki pokarmowe oraz postępowanie z plonem ubocznym przedplonu. Analizując poszczególne czynniki decydujące o wysokości dawek, należy podkreślić, że ustalając wielkość plonu, trzeba brać pod uwagę realność jego uzyskania. Wylicza się go z kilku ostatnich lat (najlepiej z 5), odrzucając najlepsze i najgorsze lata.

Najbardziej aktualną informację na temat stanu zasobności gleby w przyswajalne formy składników dają analizy próbek gleby pobranych po zbiorze przedplonu pod burak cukrowy. Za dopuszczalne uważa się wyniki pochodzące nie dalej niż sprzed 4 lat. W lepszej sytuacji są rolnicy, którzy regularnie pozostawiają słomę na polu, gdyż jest ona cennym źródłem materii organicznej, a także wielu składników pokarmowych, w tym przede wszystkim potasu. W takiej sytuacji dawki potasu można zmniejszyć. Natomiast gdy słoma opuszcza pole i nie wraca w postaci obornika, to trzeba je zwiększyć.

Rolnikom, którzy nie doceniają znaczenia nawożenia fosforem, bo efekty jego stosowania są mało spektakularne, poddaję pod rozwagę fakt, że wszyscy, którzy uprawiają zboża, wywożą z niego ziarno. Jednym z pierwiastków wchodzących w skład ziarna jest fosfor. Im większe plony uzyskujemy, tym więcej fosforu wywozimy z pola. I ten ubytek trzeba uzupełniać.

tekst i fot. dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 03/2023 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy