Nie rezygnuj z zabiegu T-3 w zbożach jarych

2022-06-01

Myślenie, że zboża jare nie chorują, jest dużym błędem. Wprawdzie okres ich wegetacji jest zdecydowanie krótszy w porównaniu do ozimin, ale to nie oznacza, że są mniej narażone na infekcje i rozwój sprawców chorób. Potrzebują ochrony tak jak formy ozime, a zabiegiem kończącym dzieło powinien być T-3.

Dzięki dobrze wybranej odmianie i zaprawieniu ziarna można w dużym stopniu zapobiec lub ograniczyć wystąpienie sprawców chorób we wcześniejszych fazach wzrostu. W niektórych przypadkach pozwala to na rezygnację z wykonania zabiegu w terminie T-1 lub T-2. Inaczej podchodzić trzeba do walki z grzybami, które zwalcza się w terminie T-3. Niebezpieczeństwo obecności chorób na liściu flagowym i kłosach jest duże. Dlatego zabieg w terminie T-3 ma szczególne znaczenie, gdy panują warunki sprzyjające wzrostowi zbóż jarych.

Zadbać o ilość i jakość plonu

W latach, gdy wiosną i latem jest dużo opadów, plony zbóż jarych są wysokie. Dotyczy to w szczególności upraw pszenicy i jęczmienia jarego. Technologia uprawy, a szczególnie różnice w żywieniu mineralnym pszenicy i jęczmienia jarego, który często uprawiany jest na cele browarnicze, są odmienne. Pszenica ma mieć dobrą jakość glutenu (index) i możliwie wysoki procent białka w ziarnie, a w przypadku jęczmienia wysokie białko nie jest pożądane. Pszenżyto uprawiane jest na mniejszej powierzchni i w dobrych warunkach wydaje dużo ziarna na paszę. Przy dobrym prowadzeniu bez trudu uzyskuje się ok. 60 dt/ha ziarna; podobny plon można uzyskać z plantacji jęczmienia jarego i pszenicy jarej.
Przy intensywnym prowadzeniu plantacji, czyli wyższym nawożeniu azotowym i ochronie fungicydowej, plony mogą być jeszcze wyższe, niekiedy nawet o 10 dt/ha. Takie zadanie ma zabieg w terminie T-3, dzięki któremu można uzyskać duży plon ziarna o zadowalającej MTZ i jego wysokiej jakości.

prof. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Joanna Horoszkiewicz

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

fot. Korbas

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 06/2022 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy