Nowe odmiany rzepaku wnoszą postęp

2024-07-01

Przed nowym sezonem wegetacyjnym producenci rzepaku ozimego muszą dokonać wyboru odpowiedniej odmiany do uprawy w swoim gospodarstwie. W tym roku zostało wpisanych aż 21 nowych odmian do Krajowego rejestru. Materiał siewny większości z nich zapewne będzie w ofercie dystrybutorów nasion.

Najnowsze odmiany wytworzone przez hodowców przeważnie wnoszą postęp w zakresie różnych cech, m.in. plenności i zdrowotności, ale także innych pożądanych właściwości. Tegoroczne nowości pochodzą z dziesięciu różnych podmiotów hodowlanych. Do Krajowego rejestru (KR) zostało wpisanych 19 odmian mieszańcowych – F1: Bernstein, Create, Cromputer, DK Exigent, Hiberia, Invigor 2050, LG Abraham, LG Alacroix, LG Alpine, LG Armada, LG Atacama, LG Avenger, LG Tarantula, LID Caliento, LID Invicto, LID Sandro, Mammut, Nebraska, PT312 oraz dwie populacyjne: SM Bolt i Telly.

Aktualnie w KR wpisane są 154 odmiany rzepaku ozimego. Ponad połowę stanowią kreacje nowe, wpisane do rejestru w ostatnich pięciu latach. Większość to odmiany mieszańcowe – 124, pozostałe 30 to odmiany populacyjne. Blisko 90% odmian wpisanych do KR pochodzi z zagranicy.

Jakie są oczekiwania wobec nowych odmian?

Nowe odmiany stanowią innowacyjny środek produkcji niezbędny do sprostania wymaganiom współczesnego, zrównoważonego rolnictwa. Zwłaszcza odmiany cechujące się wysokim potencjałem plonowania, ale również bardzo dobrą zdrowotnością, przejawiającą się odpornością na różne agrofagi, będą ważnym czynnikiem pozwalającym zrealizować założenia integrowanej ochrony i produkcji rzepaku. Mają one na celu ograniczenie chemizacji produkcji roślinnej, m.in. przez zredukowanie stosowania substancji czynnych środków ochrony roślin, zwłaszcza tych o negatywnym wpływie na środowisko, a także obniżenie poziomu nawożenia. Stąd tak ważna jest odporność lub tolerancja nowych odmian rzepaku ozimego na patogeny oraz różne stresy ograniczające ich potencjał plonowania. W pracach hodowlanych coraz częściej zwraca się także uwagę na bardziej efektywne wykorzystywanie składników pokarmowych przez rośliny. Należy podkreślić, że wyhodowanie nowej odmiany jest procesem złożonym i trwa przeważnie wiele lat, średnio 7-8. Dlatego dostępność nowych kreacji odpowiadających oczekiwaniom użytkowników będzie następowała stopniowo,
na przestrzeni wielu lat.

Czym się wyróżniają?

Dla producentów rzepaku ważne jest duże i stabilne plonowanie nowych odmian. Bez wątpienia, te wpisane do KR w br. przejawiały w badaniach rejestrowych dużą plenność oraz wyróżniały się innymi korzystnymi właściwościami.

mgr inż. Jacek Broniarz

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

fot. Fiedler

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 07/2024 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy