Odchwaścić kukurydzę przed wschodami

2023-03-30

Jeżeli wysiejemy kukurydzę w wilgotną glebę, możemy ją szybko ochronić przed zachwaszczeniem, stosując środki przedwschodowe.

Kukurydza zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi symbolicznie była siana od pierwszego maja. Ostatnio siewy nieco przyspieszono i wykonuje się je pod koniec kwietnia. Jednak nadal pozostaje uprawą sianą stosunkowo późno. Z punktu widzenia konkurencji chwastów jest to zaletą, ponieważ rolnicy mają odpowiednio dużo czasu na perfekcyjne przygotowanie stanowiska. Z drugiej jednak strony siew kukurydzy w szerokich międzyrzędziach, stosunkowo długi okres wschodów spowodowany głębokim siewem i początkowo po wschodach jej całkowity pionowy pokrój sprzyjają zachwaszczeniu. Wczesną konkurencję chwastów, w przypadku odpowiednio uwilgotnionej gleby, można skutecznie ograniczyć, stosując herbicydy o działaniu doglebowym.

Komosa i inne dwuliścienne

Kukurydza i komosa to nierozłączna para. Trudno znaleźć stanowisko, na którym kukurydza nie byłaby zagrożona konkurencyjnym działaniem tego chwastu. Wczesne wyeliminowanie komosy to już pół sukcesu. Na szczęście, niemal wszystkie substancje czynne zalecane doglebowo skutecznie niszczą ten gatunek. Należą do nich: izoksaflutol, mezotrion, pendimetalina, petoksamid i terbutyloazyna. Część z nich można zastosować jako pojedyncze substancje, a niektóre są składnikami mieszanin fabrycznych. Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie mieszanin, których wszystkie komponenty zwalczają ten gatunek. Wśród herbicydów dwuskładnikowych należy wymienić Successor Tx 487,5 SE (petoksamid + terbutyloazyna), a spośród trójskładnikowych: od lat sprawdzony Lumax 537,5 SC (mezotrion + S-metolachlor + terbutyloazyna), Metodus 650 WG (izoksaflutol + mezotrion + terbutyloazyna) czy także nowy Tonale (chlomazon + mezotrion + terbutyloazyna).

Dość często problem w kukurydzy stanowi przytulia czepna. W tym przypadku warto polecić chlomazon – jedną ze starszych substancji czynnych, ale dopiero niedawno zarejestrowaną
w kukurydzy.

tekst i fot. inż. Adam Paradowski

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 04/2023 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy