Odchwaszczaj kukurydzę doglebowo

2022-04-01

Kukurydzę zachwaszczają różne gatunki dwuliścienne występujące często w towarzystwie chwastnicy jednostronnej. Dlatego, aby pozbyć się wszystkich chwastów, należy wybierać substancje czynne zwalczające jednocześnie gatunki prosowate i określone dwuliścienne.

Wcześniejsze zaopatrzenie się w odpowiednie herbicydy doglebowe wiąże się zawsze z ryzykiem nieodpowiedniej pogody. W przypadku suszy nie ma sensu ich stosować ze względu na obniżoną skuteczność. W kukurydzy, w ramach obszernego programu, tylko dwa warianty mają wyłącznie rejestrację obejmującą jedynie zabiegi doglebowe. To dwie fabryczne mieszaniny: izoksaflutol + mezotrion + terbutylazyna oraz dimetenamid-P + pendimetalina, z których tylko dimetenamid-P nie jest zalecany nalistnie. Prawie wszystkie herbicydy rekomendowane doglebowo można zastosować nalistnie, w skrajnych przypadkach nawet do 6. liścia kukurydzy (tabela na str. 34).

Prosowate i niektóre dwuliścienne

Substancją czynną zalecaną przede wszystkim do zwalczania chwastów prosowatych jest S-metolachlor. Reprezentowany jest przez 11 preparatów zawierających 960 g s.cz./l. Wszystkie polecane są w dawce 1,5 l/ha. Można je stosować bezpośrednio po siewie lub do fazy 4. liścia kukurydzy. W przypadku braku opadów, gdy gleba jest przesuszona, aplikację można wykonać przed siewem kukurydzy. Wtedy po zabiegu glebę należy wymieszać na głębokość około 5 cm. W grupie tych preparatów jest jeden wyjątek – preparat Alocha, rekomendowany tylko po siewie w dawce 1,0 l/ha. Preparaty zawierające S-metolachlor niszczą chwasty prosowate (najskuteczniej przed wschodami) oraz jeden gatunek dwuliścienny – psiankę czarną. Obserwacje polowe wskazują, że substancja ta hamuje również rozwój: jasnoty purpurowej, szarłatu szorstkiego i żółtlicy drobnokwiatowej.

tekst i fot. inż. Adam Paradowski

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 04/2022 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy