2023-03-30

Druga dawka azotu w pszenicy

Poprawne wyznaczenie drugiej dawki azotu w nawożeniu pszenicy ozimej wymaga w pierwszej kolejności poznania roli tego składnika w kształtowaniu plonu w fazie…