2024-05-29

Pierwotniak, który kocha kapustę

Patogen wywołujący kiłę kapusty należy do mikroorganizmów mających dużą zdolność przystosowania się do różnych warunków środowiskowych. Jest to pierwotniak wchodzący w skład…

2024-05-29

Ogranicz straty przy zbiorze

Straty nasion rzepaku ozimego można znacząco ograniczyć poprzez bieżące monitorowanie plantacji, podejmowanie terminowych i trafnych decyzji oraz przeprowadzenie zbioru w pełni dojrzałych…