Poletka Osadkowski bliżej rolnika

2023-04-26

Tegoroczne Zielone Pola firmy Osadkowski będą organizowane pod hasłem: „Poletka Osadkowski bliżej rolnika!”. Już pod koniec maja rusza kolejna edycja cyklu spotkań poświęconych przeglądowi kolekcji odmian zbóż i rzepaku. – W ramach tegorocznych dni pola postawiliśmy na poletka blisko rolnika, wychodząc naprzeciw potrzebom i umożliwiając łatwe dotarcie na spotkania większej ilości rolników. Bliska lokalizacja poletek pozwoli także naszym klientom na leprze odniesienie sytuacji polowej do warunków, w jakich prowadzą własne gospodarstwa – mówi Sebastian Krawczyk, dyrektor Działu Komunikacji i Promocji w firmie Osadkowski. Efektem takiego podejścia jest organizacja 19 własnych wydarzeń. Tegoroczna edycja to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczno-organizacyjne, z uwagi na ilość zaplanowanych imprez na terenie całego kraju. W trakcie spotkań będzie możliwość rozmowy z ekspertami firmy w zakresie doboru odmian zbóż i rzepaku, a także weryfikacji proponowanych przez firmę wiosennych technologii upraw. Należą do nich m.in. Technologiczny Fenomen oparty na siedmiu niepowtarzających się substancjach oraz Technologia Biologiczna, której podstawą jest preparat mikrobiologiczny Arcton WG – najszybszy zabieg w T1. Eksperci firmy odniosą się również do lokalnych warunków pogodowych, jakie towarzyszyły wiosennej wegetacji. Najważniejsze jednak w trakcie spotkań będą odmiany zbóż i rzepaku. Jak podkreśla Aleksander Wysocki, dyrektor Działu Nasion: – Na naszych demofarmach w trakcie Zielonych Pól będzie możliwość poznania w zasadzie pełnego portfolio oferowanych przez nas odmian. Niektóre gatunki, jak jęczmień ozimy czy żyto ozime, będą w tych lokalizacjach, gdzie uprawia się te gatunki.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy